25.02.2018

ոյ, յո-իո

 1. Լրացրու՝ գրելով յո, ոյ, իո երկհնչյունները:
  Միլիոն, յոդ, չեմպիոն, ռադյո, մարմարյոն, արդյոք, ամբիոն, քսանյոթ, ռադիոընդունիչ, օրյորդ, կոմիսիոն, այո, Սրապյոնյան, Պյոտր, ռադիոկայան:
 2. Գոյ և յոթ արմատներով հնարավորինս շատ բառեր կազմիր:
  Գոյական, գոյություն, գոյատևել:
  Յոթերրորդ, յոթանասուն:
 3. Լրացրու համապատասխան բառերը՝ հետիոտն, հոբոյ, խոյակ, թեորեմ, ռադիո:

Ա) Նավագախմբում հոբոյ նվագող չկա:
Բ) խոյակի վրա նռներ և խաղողի ողկույզներ են քանդակված:
Գ) Այս ճանապարհը հետիոտն համար է:
Դ) ռադիո հողորդում են Կոմիտասի ստեղծագործություններից:
Ե) թեորեմ կարելի է ապացուցել:
4. Յոթ և յոդ բառերը գործածիր նախադասությունների մեջ:
  Ես ունեմ յոթ ընկեր:
Ես ունեմ յոթ պաղպաղակ:
Ես երբ ընկնում եմ իմ մայրիկը ինձ յոդ է քսում:

5. Երկխոսություն կազմիր՝ գործածելով արդյոք, նոյեմբեր, միլիոն և այոբառերը:

Реклама

24.02.2018

Առաջադրանք 1. Պետք է ընտրել բաժանարարները՝

25 և 10 թվերից ո՞րի վրա է բաժանվում 730 թիվը:
 • միայն 2 -ի և 10 -ի
 • միայն 2 -ի և 5 -ի
 • ոչ մեկի
 • բոլոր երեքի
 • միայն 2 -ի
 • միայն 5 -ի
 • միայն 10 -ի
 • միայն 5 -ի և 10 -ի

Առաջադրանք 2.

235 թիվը բաժանվում է5-ի:

Առաջադրանք 3.

669258124125 թվերից ընտրիր այն թիվը, որը 5-ի բաժանվելիս տալիս է 2 մնացորդ:
Պատասխան՝92

Առաջադրանք 4.

Որոշիր 87-ը 2-ի բաժանելիս առաջացած մնացորդը:

Պատասխան՝ մնացորդը հավասար է 1

Առաջադրանք 5.

Գտիր 5-ի բազմապատիկ ամենափոքր բնական թիվը, որը բավարարում է 435≤ 495 անհավասարմանը:
Պատասխան՝ անհավասարմանը բավարարող ամենափոքր բնական թիվը 440-ն է:

Առաջադրանք 6.

8745612
Պատ.`2անգամ

Առաջադրանք 7. Կատարում ենք բաժանում՝

409:45=9 (մնացորդ4)
269:11=24(մնացորդ9)
893:33=27(մնացորդ2)
376:23=16(մնացորդ8)
23:3=7(մնաորդ2)
78:9=8(մնացորդ6)

ԱՇՆԱՆ ԵՐԳ

Ցրտահա՜ր, հողմավա՚ր.
Դողացին մեղմաբար
Տերևները դե ղին,
Պատեցին իմ ուղին…

Ճաճանչները թոշնան…
Կանաչներիս աշնան —
Իմ խոհերը մոլար՝
Ցրտահա՜ր, հողմավա՜ր…

Կրակներըս անցան,
Ցուրտ ու մեգ է միայն.
Անուրջներըս երկնածին
Գնացի՜ն, գնացի՜ն…

Ինչո՞ւ ընտրեցիր հենց այդ բանաստեղծությունը: Բանաստեղծության վերնագրի պատճառով:

Ի՞նչ ես զգում, տեսնում և լսում բանաստեղծությունը կարդալիս: Աշնան արձակուրդների
մասին:

Ի՞նչ ես մտածում և հիշում բանաստեղծությունը կարդալիս: Աշնան մասին:

Ինչպե՞ս կվերնագրեիր բանաստեղծությունը: Իմ աշունը

22.02.2018

Դիտարկենք հետևյալ արտադրյալը՝ 2473=1752:

Արտադրիչներից մեկը բաժանվում է 3-ի, քանի որ՝ 24:3=8: Կարելի է համոզվել, որ ամբողջ արտադրյալը ևս բաժանվում է 3-ի՝ 1752:3=584:
2558=1450 արտադրյալի մեջ 25 արտադրիչը բաժանվում է 5-ի: Նույն կերպ կարելի է եզրակացնել, որ ամբողջ արտադրյալը ևս բաժանվում է 5-ի՝ 1450:5=290:

Այսպիսով, ստանում ենք արտադրյալի բաժանելիության հայտանիշը:

Եթե արտադրյալի արտադրիչներից գոնե մեկը բաժանվում է որևէ թվի վրա, ապա ամբողջ արտադրյալը ևս բաժանվում է այդ թվի վրա:

Հետևաբար, եթե a-ն բաժանվում է с-ի, ապա ab-ն ևս բաժանվում է с-ի:

Օրինակ՝
Դիտարկենք 12 և 21 թվերի գումարը՝ (12+21): Այս գումարի յուրաքանչյուր գումարելի բաժանվում է 3-ի վրա: Ստուգելով ստանում ենք, որ գումարը՝ 33-ը ևս բաժանվում է 3-ի: Այսպիսով, ստանում ենք գումարի և տարբերության բաժանելիության հայտանիշները:

Հայտանիշ 1.
Եթե յուրաքանչյուր գումարելի բաժանվում է որևէ թվի վրա, ապա ամբողջ գումարը ևս բաժանվում է այդ թվի վրա: Հետևաբար, եթե a-ն և c-ն բաժանվում են b-ի վրա, ապա (a+c) ևս բաժանվում է b-ի վրա:

Հայտանիշ 2.
Եթե գումարելիներից մեկը բաժանվում է որևէ թվի վրա, իսկ մյուսը չի բաժանվում, ապա ամբողջ գումարը ևս չի բաժանվում այդ թվի վրա: Հետևաբար, եթե a-ն բաժանվում են b-ի վրա, իսկ c-ն չի բաժանվում b-ի վրա, ապա (a+c) ևս չի բաժանվում է b-ի վրա:
12-ը բաժանվում է 3-ի, իսկ 22-ը՝ ոչ: Ապա (12+22)-ը չի բաժանվում 3-ի վրա:
Հայտանիշ 3.
Եթե գումարելիներից մեկը բաժանվում է որևէ թվի վրա, և ամբողջ գումարը ևս բաժանվում է այդ թվի վրա, ապա երկրորդ գումարելին ևս բաժանվում է այդ թվի վրա: Հետևաբար, եթե a-ն բաժանվում են b-ի վրա, և (a+c)-ն բաժանվում է b-ի վրա, ապա c-ն ևս բաժանվում է b-ի վրա:
12-ը բաժանվում է 3-ի, և (12+21)-ը բաժանվում է 3-ի, ապա 21-ը ևս բաժանվում է 3-ի:
Հայտանիշ 4.
Եթե թիվը բաժանվում է երկրորդ թվի վրա, որը բաժանվում է երրորդ թվի վրա, ապա առաջին թիվը ևս բաժանվում է երրորդ թվի վրա: Հետևաբար, եթե a-ն բաժանվում են c-ի վրա, իսկ c-ն բաժանվում b-ի վրա, ապա a-ն ևս բաժանվում է b-ի վրա:
48 -ը բաժանվում է 12-ի, և 12-ը բաժանվում է 3-ի, ապա 48-ը ևս բաժանվում 3-ի:
 
Հայտանիշ 5.
Եթե նվազելին և հանելին բաժանվում են որևէ թվի վրա, ապա ամբողջ տարբերությունը ևս բաժանվում է այդ թվի վրա:
(3520) տարբերությունը բաժանվում է 5-ի, քանի որ, 35-ը և 20-ը բաժանվում են 5-ի:

Առաջադրանք 1.

Մի տոպրակում կա 14 ընկույզ, իսկ մյուսում՝ 28: Արդյո՞ք հնարավոր է ընկույզները հավասար բաժանել 6 ընկերների միջև:

 Պատ` Ոչ, քանի որ 14-ը չի բաժանվում 6-ի:

Առաջադրանք 2.

Ընտրիր այնպիսի x բնական թիվ, որ (28+x) գումարը բաժանվի 7-ի:
 • 14
 • 12
 • 5
  Պատ` 14

Առաջադրանք 3.

452

Պատ` 1,2,3,5,30

Առաջադրանք 4.

2134
Պատ` ոչ, քանի որ 53-ը 2-ի չի բաժանվում

Առաջադրանք 5.

5842
Պատ`1,2,3,6:

Առաջադրանք 6.

6546
Պատ`581

Առաջադրանք 7.

Գտնել 10-ի և 24-ի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի գումարը:
Պատ`122

Լճեր, ջրամբարներ

1. Ի՞նչ է լիճը:
Լճերը ցամաքի բնական այն գոգավորություններն են, որոնք լցված են ջրով և ուղղակիորեն կապված չեն օվկիանոսի հետ:

2. Լճային գոգավորություններն ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լինում:
Ըստ ծագման’ լի­նում են տեկտոնական, հրաբխային, տեկտոնահրաբխային, մնացորդա­յին, սառցադաշտային լճեր:

3.Որո՞նք են հոսուն և անհոսք լճերը: Բերեք օրինակներ:
Այն լիճը, որից գետ է սկիզբ առնում, կոչվում է հոսուն լիճ: Սևանա լճից սկիզբ է առնում Հրազդան գետը:
Անհոսք է այն լիճը, որից ոչ մի գետ սկիզբ չի առ­նում: Անհոսք լճեր են Կասպիցը, Արալը, Հայկական լեռնաշխարհում’ Ուրմիան, Վանը:  

4.Ի՞նչ է ջրամբարը: Ինչո՞ւ են ջրամբարներ կառուցում:
 Բացի բնական ճանապարհով առաջացած լճերից’ գո֊յություն ունեն նաև արհեստական լճեր, որոնք ստեղծվել են մարդու կող­մից: Դրանք կոչվում են ջրամբարներ:
Գետերի վրա կառուցվում են ամբարտակներ’ պատնեշներ, և կուտակում ջուրը:

5.Թվարկիր Հայաստանի լճերը և ջրամբարները:
Ախուրյանի, Ապարանի ջրամբարները, Սևանա լիճը, Պարզ լիճը, քրի լիճը:

6.Ինչ նպատակով են օգտագործում ջրամբարում կուտակված ջուրը:
Ջրամբարներում կուտակված ջուրն օգտագործում են ոռոգման, ջրա­մատակարարման, էլեկտրաէներգիա ստանալու, նավարկության, ձկնաբու­ծության և այլ նպատակներով:

7.Որպես կանոն՝ անհոսք լճերն աղի են, իսկ հոսունները՝ քաղցրահամ:

8.Որ լիճն է կոչվում անհոսորն է հոսուն:
Այն լիճը, որից գետ է սկիզբ առնում, կոչվում է հոսուն լիճ:
Անհոսք է այն լիճը, որից ոչ մի գետ սկիզբ չի առ­նում:

21.02.2018

Առաջադրանք 1.

Ճի՞շտ է, որ 5-ը 25 թվի բաժանարարն է:
Պատասխան՝այո

Առաջադրանք 2.

Թվարկիր 9 թվի բոլոր երկնիշ բնական բազմապատիկները:
Պատասխան՝18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99:

Առաջադրանք 3.

Առանց հաշվարկների որոշիր, թե ո՞ր ամենափոքր պարզ թվի բազմապատիկն է 1945 արտադրյալը:
Պատասխան՝ 1945 արտադրյալը 1-ի բազմապատիկն է:

Առաջադրանք 4.

5543241
ա)1,2,5,10:
բ)1,2,5,15:
գ)1,2,3,9,18:
դ)1,2,5,10,20:
ե)1,2,3,12,24:
զ)1,2,3,27:
է)1,31:
ը)1,2,4,8,16,32:
թ)1,2,4,5,8,10,20,40:
ժ)1,2,4,7,8,28,56:

Առաջադրանք 5.

5413
ա)15,845,1258,156,542:
բ)6,8,16,28,56:
գ)100,1000,10000,100000,1000000:
դ)22,33,44,55,66:
ե)216,288,180,72,108:
զ)285,342,114,513,456:
է)242,363,484,605,726:
ը)1144,1716,2288,2860,3432:
թ)1802,2703,3604,4505,5406:
ժ)2400,3600,4800,6000,7200:

Առաջադրանք 6.

5241
Պատ.`18, 9, 6, 3, 2:

Առաջադրանք 7.

4521
Լուծում
                   
1)90:5=18
2)90:6=15
                                                                                                    Պատ.`այո